(050) 804-12-10

skype: studytoeu

office@studytoeu.com

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Университеты

 Государственные (Publiczne)

 

Варшавский Университет

(Uniwersytet Warszawski)

подробнее...

Высшая школа экономики в Варшаве

 (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

подробнее..

 

Университет кардинала Стефана Вышинского в Варшаве

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego CSWU)

подробнее...

Музыкальный университет имени Фредерика Шопена 

(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

подробнее...

Варшавский технический университет

(Politechnika Warszawska)

подробнее...

 

Варшавский медицинский университет (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

подробнее...

 

Высшая школа сельского хозяйства в Варшаве 

(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

подробнее...

 

Академия специальной педагогики им. Марии Гжегожевской в Варшаве

(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

подробнее...

 

Академия изящных искусств в Варшаве

(Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

подробнее...

 

Театральная Академия им. Александра Зальверовича в Варшаве

(Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)

подробнее...

 

Академия военного искусства в Варшаве

(Akademia Sztuki Wojennej

w Warszawie)

 подробнее...

 

Военная техническая академия им.Ярослава Домбровского в Варшаве

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) подробнее...

 

Высшая школа пожарной службы

(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

подробнее...

 

Академия физического воспитания им. Юзефа Пилсудского в Варшаве

(Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

подробнее...

 Христианская богословская академия в Варшаве

(Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

подробнее...

 
   
   
   
   
   
   
   

Негосударственные (Niepubliczne)

Академия Леона Козьминского

(Akademia Leona Koźmińskiego)

подробнее...


Варшавская высшая гуманитарная школа

им. Болеслава Пруса

(Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

im. Bolesława Prusa)

подробнее...

 Университет Лазарского в Варшаве  

(Łazarski University)

подробнее...

 

 

Польcко-японский технологический университет

 (Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)

подробнее...

 

Высшая школа менеджмента 

в Варшаве

(Wyższa Szkoła Menedżerska

w Warszawie)

подробнее...

 

Высшая школа коммуникаций и

социальных медиа им. ЕжиГедройца в Варшаве

 

 (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych

 im. Jerzego Giedroycia)

подробнее...

 

Общественная академия наук в Лодзи,

филиал в Варшаве

(Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział zamiejscowy w Warszawie)

подробнее...

Академия прикладной информатики и управления 

(Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania)

подробнее...

Европейская академия искусств в Варшаве

(Europejska Akademia Sztuk Warszawie)

подробнее...

Академия журналистики

им. Мельхиора Ваньковича в Варшаве

(Wyższa Szkoła Dziennikarska

im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie)

подробнее...

Частная академия бизнеса и администрации

(Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji)

подробнее...

Академия туризма и иностранных языков 

(Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych)

подробнее...

Академия финансов в Варшаве

(Akademia Finansów w Warszawie)

подробнее...

 

Collegium Civitas в Варшаве

(Collegium Civitas w Warszawie)

подробнее...

 

(Европейский коллегиум)

Kolegium Europejskie

подробнее...

 Академия социальное психологии

(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

подробнее...

 

Европейская академия Права и Администрации в Варшаве 

(Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)

подробнее...

 

Варшавская академия информатики 

(Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)

подробнее...

 Варшавская школа кино

(Warszawska Szkoła Filmowa)

подробнее...

Академия торговли и

международных финансов

им. Фридерика Скарбка

(Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

im. Fryderyka Skarbka)

подробнее...

 

Pedagogium - Академия ресоциализирующей педагогики

(Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej)

подробнее...

 

Академия финансов и бизнеса Vistula

(Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

подробнее...

Академия управления /

 Polish Open University

(Wyżеsza Szkoła Zarządzania /

Polish Open University)

 подробнее...

Папский теологический факультет в Варшаве

 (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

подробнее...

Академия финансов и управления в Варшаве 

(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

подробнее...

Академия управления персоналом в Варшаве 

(Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie)

подробнее...

 

ALMAMER Академия со штаб квартирой в Варшаве

(ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie)

подробнее...

 Таможенная и логистическая академия

(Wyższa Szkoła Cła i Logistyki)

подробнее...

Высшая профессиольная школа

управления и права

им. Хелены Ходковской

(Wyższa Szkoła Zarządzania i

Prawa

im. Heleny Chodkowskiej)

подробнее...

Академия им. Богдана Янского

(Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego)

подробнее... 

Социально-экономическая академия  

(Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna)

подробнее... 

Высшая профессиональная школа

косметики и ухода за здоровьем 

(Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki

i Pielęgnacji Zdrowia)

подробнее... 

Технико-экономическая академия в Варшаве 

(Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie)

подробнее...

Теолого-общественная академия 

(Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna)

подробнее... 

 

Варшавское учебное заведение

им.Марии Склодовской-Кюри

(Uczelnia Warszawska

im. Marii Skłodowskiej-Curie)

подробнее...

Академия информатики, управления и администрации в Варшаве

 (Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie)

подробнее... 

Высшая баптистская теологическая семинария в Варшаве

(Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie)

подробнее...

Академия - Образование в спорте в Варшаве

(Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie)

подробнее... 

Педагогическая академия

им. Януша Корчака (TWP)

в Варшаве

(Wyższa Szkoła Pedagogiczna

im. Janusza Korczaka (TWP)

w Warszawie)

подробнее...

Академия экологии и управления

(Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)

подробнее...

Академия международных отношений и Американистики 

(Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki)

подробнее...

Академия семейного примирения

(Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin)

подробнее...

Мазовецкая академия в Варшаве

(Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie)

подробнее...

Открытая польская академия в Варшаве

(Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)

подробнее...

 

Академия реабилитации

(Wyższa Szkoła Rehabilitacji)

подробнее...

Административно-общественная академия

(Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna)

подробнее...

 Академия организации туризма

и отельного дела

(Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki

i Hotelarstwa)

подробнее...

 

Академия промоушена, медиа и шоу-бизнеса

(Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Sjow Businessu)

подробнее...

Академия коммуникации, политологии

и международных отношений

(Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii

i Stosunków Międzynarodowych)

подробнее...

Педагогическая академия ZNP

(Союза польского учительства)

(Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

(Związku Nauczycielstwa Polskiego) 

подробнее...

Академия социальных наук

им.о Юзефа Майки

(Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki)

подробнее...

Академия информационных технологий в Варшаве

(Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie)

подробнее...

Академия безопасности и охраны

им. Маршала Ю.Пилсудского в Варшаве,

(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie)

подробнее...

Академия бизнеса MDDP в Варшаве

(Akademia Biznesu MDDP w Warszawie)

подробнее...