(050) 804-12-10

skype: studytoeu

office@studytoeu.com

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Университеты

 Государственные (Publiczne)

Университет им. Марии Кюри-Складовской

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie – UMCS)

подробнее...

Медицинский университет в Люблине

(Uniwersytet Medyczny

w Lublinie)

подробнее...

 

Университет естественных наук в Люблине

(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
подробнее...

Люблинский технический университет

(Politechnika Lubelska)

подробнее...

 

 

 
   

Негосударственные (Niepubliczne)

 

 

Люблинский католический университет

им.Иоанна Павла ІІ  

(KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II)

подробнее...

Институт экономики и инноваций в Люблине

(Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

w Lublinie

подробнее...

Институт общественных наук в Люблине

(Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie)

подробнее...

Институт общественных и естественных им.Винцента Поля в Люлине

(Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)

подробнее...

Институт предпринимательства и администрации в Люблине

(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)

подробнее...

Педагогическая академия

им. Януша Корчака (TWP)

в Варшаве, Филиал в Люблине

(Wyższa Szkoła Pedagogiczna

im. Janusza Korczaka (TWP)

w Warszawie,

Wydział Zamiejscowy w Lublinie)

подробнее...

Негосударственный учительский коллегиум иностранных языков в Люблине

(Niepubliczne Nauczycielkie Kolegium Języków Obcych w Lublinie)

подробнее...

Гуманитарно-экономическая академия

в Лодзи, Филиал в Люблине

(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lublinie)

подробнее...

Межакадемический институт журналистики

и общественных наук им. М.Ваньковича в Люблине

(Międzyuczelniany Instytut Dziennikarstwa

i Nauk Społecznych m. M. Wańkowicza w Lublinie)

подробнее...
 

 

Государственные ВУЗы Люблинского воеводства (Publiczne uczelnie Województwa Lubielskiego)

 

Государственный институт

им. папы римского Иоанна Павла II

в Бялой-Подляcкой

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im.Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej)

подробнее...

Академия физического воспитания Ю.Пилсудского в Варшаве,

Факультет воспитания и спорта

в Бялой-Подляcкой

(Akademia Wychowania Fizycznego J.Pilsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania i Sportu

w Białej Podlaskiej)

подробнее...

Государственный институт

в Хелме

(Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Chełmie)

подробнее... 

Высшая офицерская школа Воздушных сил 

(Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

подробнее...

Учительский коллегиум иностранных языков в Пулавах

(Nauczycielskie Kolegium

Języków Obcych w Puławach)
подробнее... 

Государственный институт

в Замосци

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu)

подробнее... 

   

 

Негосударственные ВУЗы Люблинского воеводства (Niepubliczne uczelnie Województwa Lubielskiego)

Академия международных отношений и

общественной коммункации в Хелме

(Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych

Komunikacji Społecznej w Chełmie)

подробнее... 

Академия им. Богдана Янского,

филиал в Хелме

(Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zamiejscowy w Chełmie) 

подробнее... 

Гуманитарно-экономическая академия

им. Я.Замойского в Замосци

(Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

im. J. Zamoyskiego w Zamościu)
подробнее... 

Академия управления и

администрации в  Замосци

(Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)

подробнее... 

Академия бизнеса и администрации в Лукове

(Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie)
подробнее... 

Пулавская академия

(Puławska Szkoła Wyższa)

подробнее... 

Люблинская академия в Рыках

(Lubielska Szkoła Wyższa w Rykach)

подробнее... 

Коллегиум работников социальных служб в Белгорае

(Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju)

подробнее...