(050) 804-12-10

skype: studytoeu

office@studytoeu.com

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Университеты

 Государственные (Publiczne)

Вроцлавский университет

(Uniwersytet Wrocławski) 

подробнее...

Вроцлавский экономический 

университет

(Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu)

подробнее...

Вроцлавский Технический университет 

(Politechnika Wrocławska)

подробнее...

Медицинский университет им. Силезских Пястов

 (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)

подробнее...

 

Университет естественных наук во Вроцлаве

(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

подробнее...

 

Коллегиум иностранных языков для учителей

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych) 

подробнее...

Вроцлавский филиал Академии театрального искусства им. Станислава Выспянского в Кракове

(Filia we Wrocławiu AST Wrocław Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie)

 

подробнее...

Коллегиум для учителей

им. Гжегожа Пирамовича

(Kolegium Nauczycielskie

im. Grzegorza Piramowicza)

подробнее...

 

Академия физической культуры во Вроцлаве

(Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

подробнее...

 

Музыкальная академия

имени Кароля Липинского

 (Akademia Muzyczna

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

 подробнее...

 

 

Академия искусств во Вроцлаве

 (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

подробнее...

 

Высшая офицерская школа

сухопутных войск им. Тадеуша Костюшко

(Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki)

подробнее...

Коллегиум работников социальных служб

(Kolegium pracowników służb społecznych)

подробнее...

 

 

 

 Негосударственные 

  (Niepubliczne)

Банковская академия

во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Bankowa

we Wrocławiu)

подробнее...

Академия Нижней Силезии 

(Dolnośląska Szkoła Wyższa)

подробнее...

Негосударственная медицинская академия во Вроцлаве

(Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu)

подробнее...

Международная академия логистики и транспорта во Вроцлаве

(Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)

подробнее...

Академия права им. Х.Ходковской

(Wyższa Szkoła Prawa

im. H. Chodkowskiej)
подробнее...

Академия торговли во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Handlowa

we Wrocławiu)

подробнее...

Вроцлавская академия прикладной информатики HORYZONT

(Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT)

подробнее...

Филологическая академия во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)

подробнее...

Академия физиотерапии во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu)

подробнее...

Гуманитарная академия

во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Humanistyczna

we Wrocławiu)

подробнее...

Академия информатики и управления COPERNICUS во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu)
подробнее...

Академия управления EDUKACJA 

во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu)

подробнее...

Академия управления и коучинга

во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Zarządzania i

Coachingu

we Wrocławiu)

подробнее...

Академия художественных ремесел и управления во Вроцлаве

(Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu) 

подробнее...

Университет SWSP (Социальной психологии) в Варшаве,

филиал во Вроцлаве

(Uniwersytet SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społeczniej) w Warszawie

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

подробнее...

Академия EDUKACJA W SPORCIE в Варшаве,

Институт спорта и рекреации во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła EDUKACJA W SPORCIE

w Warszawie

Instytut Sportu i Rekreacji we Wrocławiu)

подробнее...

Медицинская академия в Легнице,

Филиал-факультет сестринского

дела во Вроцлаве

(Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Zamiejscowy Wydział Pielęgniarstwa

we Wrocławiu)

подробнее...

 

 Религиозные/Церковные

 (Religijne/Kościelne)

Евангелическая теологическая

академия во Вроцлаве

(Ewangelikalna Wyższa Szkoła

Teologiczna we Wrocławiu)

подробнее...

 

Папский теологический факультет во Вроцлаве 

(Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

подробнее...

Метрополитальная высшая

духовная семинария во Вроцлаве

(Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne)
подробнее...

Высшая духовная семинария францисканцев

(Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów)

подробнее...

   

 Другие ВУЗы Нижней Силезии

 (Inne uczelnie Dolnego Śląska)

 

 

Академия Нижней Силезии,

учебный центр в Клодзке

(Dolnośląska Szkoła Wyższa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kłodzku)

подробнее...

 

Академия управления EDUKACJA 

во Вроцлаве,

Факультет Туризма в Клодзке

(Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku)

подробнее...

 

Гуманитарно-экономическая академия

в Лодзи,

филиал в Зомбковицах Щлёнских

(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

w Łodzi

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny

w Ząbkowicach Śląskich)

подробнее...

Нижнесилезская академия предпринимательства и техники в Польковицах

(Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach)

подрoбнее...

Общественная академия наук в Лодзи,

филиал в Щвиднице

(Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy)

подробнее...

 

Валбжихская академия управления и предпринимательства

(Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)

подробнее...

Медицинская академия в Легнице

(Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy)

подробнее...

Менеджерская академия

в Легнице 

(Wyższa Szkoła Menedżerska

w Legnicy)

подробнее...

Профессиональное учебное заведение медного бассейна в Любине

(Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie)

подробнее...

Технико-экономическая академия в Щвиднице

(Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy)

подробнее...

Менеджерская академия

в Йеленей Гуре 

(Wyższa Szkoła Menedżerska

w Jeleniej Górze)

подробнее...