(050) 804-12-10

skype: studytoeu

office@studytoeu.com

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Университеты

Государственные (Publiczne)

Гданьский университет

(Uniwersytet Gdański)

подробнее...

 

Гданьский технический 

университет

(Politechnika Gdańska)

подробнее...

Гданьский медицинский университет

(Gdański Uniwersytet Medyczny)
подробнее...

Академия физического воспитания

и спорта им. Йенджея Щнядецкого

(Akademia Wychowania Fizycznego

i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego)

подробнее...

Академия изобразительных исскуств

(Akademia Sztuk Pięknych)

подробнее...

 

Музыкальная академия им. Станислава Монюшко

(Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki)

подробнее...

 

Коллегуим работников социальных служб в Гданьске

(Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku)

подробнее...

 

 Негосударственные  (Niepubliczne)

Академия туристического и

гостиничного бизнеса в Гданьске

(Wyższa Szkoła Turystyki i

Hotelarstwa w Gdańsku)

подробнее...

Банковская академия

(Wyższa Szkoła Bankowa)

подробнее...

 

Гданьская гуманитарная академия

(Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna)

подробнее...

Академия Атенеум

(Ateneum – Szkoła Wyższa)

подробнее...

Академия управления

(Wyższa Szkoła Zarządzania)

подробнее...

Гданьская академия

(Gdańska Szkoła Wyższa)

подробнее...

Социально-экономическая академия

(Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna)

подробнее...

Польcко-японский

технологический университет,

Филиал в Гданьске
(Polsko-Japońska Akademia Technik

Komputerowych – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny PJATK w Gdańsku)
подробнее...

Академия управления недвижимостью

(Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami)

подробнее...

Учительский коллегиум иностранных языков

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych)

подробнее...

Академия безопасности (в Познани),

Факультет социальных наук в Гданьске

(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

подробнее...

Гданьский фонд образования менеджеров 

(Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów)

подробнее...

Гданьская банковская Академия - Институт исследований рыночной экономики

(Gdańska Akademia Bankowa
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa
)

подробнее...

Gdańsk Business College
подробнее...

 

(American Business Academy & BSSU (Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej)

w Gdańsku)
подробнее...

 

 

Akademia 30 plus

подробнее...

   
   

 Религиозные/Церковные / (Religijne/Kościelne)

Гданьская духовная семинария

(Gdańskie Seminarium Duchowne)

подробнее...

Гданьский архидиецезиальный

теологический коллегиум в Гдыне

(Gdańskie Archidiecezjalne -

Kolegium Teologiczne w Gdyni) 

подробнее...

 

 

 

Государственные университеты Гдыни, Сопота и Поморского воеводства 

 

(Publiczne uczelnie Gdyni, Sopotu o Wojewódzstwa Pomorskiego)

Морская академия в Гдыне

(Akademia Morska w Gdyni)
подробнее...

Академия военного флота

им. Героев Вестерплатте (Гдыня)

(Akademia Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia)

подробнее... 

   
   

 

 

Негосударственные университеты Гдыни, Сопота и Поморского воеводства 

(Niepubliczne uczelnie Gdyni, Sopotu o Wojewódzstwa Pomorskiego)

 

Академия администрации и бизнеса

им. Е.Квятковского в Гдыне 

(Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)

подробнее...

SWPS Общественно-политический университет в Сопоте

(SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny w Sopocie)

подробнее... 

 

Академия социальной коммуникации в Гдыне

(Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni)

подробнее...

Сопотская академия

(Sopocka Szkoła Wyższa)

подробнее...

Кашубско-поморская академия в Вейхерове

(Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie)

подробнее...

Школа кино в Гдыне

(Gdyńska Szkoła Filmowa)

подробнее...

 

Европейская академия в Сопоте

(Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie)

подробнее...

 

Варшавская высшая гуманитарная школа

им. Болеслава Пруса в Гдыне

(Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

im. Bolesława Prusa w Gdyni) 

подробнее...

Поморская академия в Старогарде Гданьском

(Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim)
подробнее...

Поморская академия прикладных наук

в Гдыне

- ранее Поморская гуманитарная академия

(Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni) - wcześniej Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna

подробнее...

Академия здоровья, красоты и образования,

филиал в Гдыне

(Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji

- wydział zamiejscowy w Gdyni)

подробнее...

Гдыньский университет третьего возраста

(Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku)

подробнее...