(050) 804-12-10

skype: studytoeu

office@studytoeu.com

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Университеты

Государственные (Publiczne)

Жешовский университет

(Uniwersytet Rzeszowski)

подробнее...

Жешовский технический университет

им. Игнация Лукашевича

(Politechnika Rzeszowska

im. Ignacego Łukasiewicza)

подробнее... 

   
   
   

 Негосударственные  (Niepubliczne)

Академия информатики и управления

в Жешове

(Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

w Rzeszowie)

подробнее... 

Инжинерно-экономическая академия в Жешове

(Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie) 

подробнее... 

 

Академия  администрации и управления

(права и администрации) 

Жешув-Пшемышль,

Загородный факультет права и администрации в Жешове

(Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania

(Prawa i Administracji)

Rzeszów-Przemyśl. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie)

подробнее... 

Учительский коллегиум иностранных языков 

Promar-International 

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Promar-International)

подробнее... 

   
   

 Религиозные/Церковные / (Religijne/Kościelne)

Высшая духовная семинария

в Жешове

(Wyższe Seminarium Duchowne

w Rzeszowie)

подробнее...

 
   

 Государственные университеты  Пшемышля и Подкарпатского воеводства 

  (Publiczne uczelnie Przemyśla i Wojewódzstwa Podkarpackiego)

Горно-металлургическая академия

им. Станилава Стащица в Кракове,

Факультет механической инженерии

и Робототехники,

Филиал в Мельце

(Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu)

подробнее...

 

Горно-металлургическая академия

им. Станилава Стащица в Кракове,

Факультет бурения, нефти и газа,

Филиал в Кросно

(Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Krośnie)

подробнее...

Ярославская государтсвенная высшая

технико-экономическая школа им. о.Б.Маркевича)

(Państwowa Wyższa Szkoła

Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)

подробнее...

Государственная восточноевропейская школа в Пшемышле

(Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)

подробнее...

Государственная профессиональная высшая школа им.Я.Гродка в Саноке

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. J. Grodka w Sanoku)

подробнее...

 

Государственная профессиональная высшая школа им.проф. С.Тарновского

в Тарнобжеге

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

подробнее...

 

Государственная профессиональная

высшая школа им.С.Пигоня в Кросно

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. S. Pigonia w Krośnie)

подробнее...

Технолого-гуманитарный университет им. К.Пулаского в Радоме,

Факультет транспорта и электроники,

Филиал в Ниске

(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nisku) 

подробнее...

   
   

  Негосударственные университеты  Пшемышля и Подкарпатского воеводства 

  (Niepubliczne uczelnie Przemyśla i Wojewódzstwa Podkarpackiego)

Гуманитарно-экономическая академия в Лодзи,

Филиал в Яшле

(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Jaśle)

подробнее...

 

Гуманитарно-экономическая академия в Лодзи,

Филиал в Ярославе

(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jarosławiu)

подробнее...

Люблинский католический университет

им.Иоанна Павла ІІ ,

Филиал факультета общественных наук и

Филиал факультета права и экономических наук

в Сталевой Воле

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie i

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli )

подробнее...

Подкарпатская академия им. бл. о. В.Финдыша в Ясле

(Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. W. Findysza w Jaśle)

подробнее...

Академия безопасности и охраны им. Маршала Ю.Пилсудского в Варшаве,

Филиал в Ниске

(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Zamiejscowy w Nisku)

подробнее...

Академия безопасности в Пшемышле 

(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu)

подробнее...

Экономическая академия

в Сталовой Воле

(Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli)

подробнее...

Академия экономики и управления в Кракове,

филиал факультета экономики

в Мельце

(Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie

Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu)

подробнее...

Высшая торговая школа им. Б.Марковского в Кельцах,

Филиал факультета экономических наук в Тарнобжеге

(Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu)

подробнее...

Академия информатики и управления в Пшемышле

 (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu)

подробнее...

Социально-экономическая академия

в Пшеворске

(Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza

w Przeworsku)

подробнее...

Учительский коллегиум иностранных языков в Лежайске

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku)

подробнее...